Intenzita slunečního záření nyní 315 w/m2
Procento z možného maxima dle místní zeměpisné souřadnice a daného času 27
Dnes naměřená max. intenzita 972w/m2 v 10:29hod
Včera naměřená max. intenzita 1071.0w/m2 v 12:00 hod
Intenzita ultrafialového záření nyní UV-Index 2.6
Dnes naměřená max. intenzita 4.6 v 10:29 hod
Maximální expozice v danou chvíli pro normální fototyp 43 min
Včera naměřená max. intenzita 6.7 v 12:52 hod
Délka slunečního svitu dnes 00:40 hod
Délka slunečního svitu tento měsíc 81:47 hod
Délka slunečního svitu tento rok 711:30 hod
UV INDEX ROZSAH
nízký < 2
střední 3 - 5
vysoký 6 - 7
velmi vysoký 8 - 10
extrémní > 11

Více zde
Měsíční
graf počtu hodin,kdy slunce nezakrývala oblaka v hod
graf vlhkosti vypařené do ovzduší-Výpar v mm
Výpar je opakem srážek,to je voda vypařená do ovzduší. Měří se v milimetrech a stanice hodnotu vypočítává podle teploty,relativní vlhkosti,průměrné rychlosti větru a slunečního záření
10:33
poslední aktualizace
17/07/19
Denní výpar 0.7 mm
Výpar od počátku měsíce 74.2 mm
Celkový výpar za posledních 7 dnů 24.3 mm
Měsíční graf intenzity slunečního a UV záření
Charakteristika a citlivost UV senzoru stanice VantagePro2+ je téměř shodná s citlivostí lidské kůže na UV záření(nejvyšší citlivost je na UVB záření v oblasti 290 až 320 nm).UV senzor registruje záření ve spektru 280-360 nm(ovšem neměří záření odražené od sněhu,písku či vodních ploch,které může zvýšit intenzitu až o 80% !!).Naprostá většina UVC záření(pod vlnovou délkou 290 nm je pohlcována zemským povrchem..Stanice Vantage Pro2+ zobrazuje dvě veličiny týkající se UV záření.UV index(UVI) a MED(minimal erythemal dose-dávka záření,po které již začíná pokožka rudnout).Je to vlastně akumulované UV záření za jednotku času a je v přímé souvislosti s údajem o maximální expozici uvedené na této stránce.
!! UV záření proniká hlouběji do pokožky,kde způsobuje poškození.Používejte proto zobrazované údaje o UV záření pouze k informativním účelům a ne k určování hranice UV záření kterému se vystavujete !!
PŘEHLED DÉLKY SLUNEČNÍHO SVITU PO LETECH v hodinách
ROK LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP PROSIN CELKEM
2019 29,1 88,8 78,9 130,5 89,9 212 711:30
2018 25,5 64,9 54,5 184,7 170,3 121 154 165 142,2 108,6 33,7 12 1237,2
2017 62,6 57,2 91,3 77,5 162,3 193,7 145,5 163,2 72,2 72,3 24,9 32,3 1155,5
2016 40,3 47,0 66,5 107,1 131,1 140,3 137,9 144,9 133,6 42,0 39,1 29,9 1061,5
2015 18,9 50,9 79,6 125,2 100,5 120 170 149,5 77,1 49,5 53,5 55,5 1050,3
2014 27,5 52,8 115,1 94,8 102,2 157,5 130,1 156,3 79,4 35,3 13,2 20,5 984,7
2013 21,9 36,7 63,0 81,4 79,2 119,3 176,0 156,1 71,3 90,2 22,2 22,1 940,0
2012 65,1 107,2 164,2 171,4 209,5 177,5 170,7 221,7 157,3 106,6 51,5 60,7 1664,0
2011 38,0 66,2 113,1 210,3 167,5 168,8 128,2 188,4 152,6 103,2 79,7 43,1 1459,1
2010 21,4 43,8 105,7 149,9 52,8 122,6 170,0 109,0 72,4 83,6 35,5 25,1 991,1
2009 36,3 21,3 42,5 210,6 134,7 103,9 144,1 174,0 122,7 41,0 59,6 31,5 1121,0
2008 24,5 92,7 84,3 120,7 172,8 163,3 159,2 168,9 103,4 91,5 25,5 37,5 1244,3
2007 22,2 34,9 87,7 234,1 185,5 185,7 189,6 172,6 114,9 66,9 23,4 20,9 1338,4
2006 NEMĚŘENO 173,9 143,6 99,4 35,2 30,1 482,2
PRŮMĚR 33,7 56,3 89,0 121,8 135,3 152,7 157,6 164,9 111,0 73,5 38,6 34,1 1133,0
Délka slunečního svitu včera 07:25 hod
Podrobnější denní graf solárního, UV záření a výparu v intervalu asi 2,5 hodiny
Vypočítané údaje o výparu
měsíční graf solárního a UV záření
ikonka slunce
solarrealtime graf
detailní graf solárního záření